Projekt IPN „Kamienie Pamięci”

W piątek 9 marca 2018 r. Kolo Naukowe Historyków zaprezentowało w szkole projekt Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci” – Nieznany Bohater Niepodległości 1914-1939.

Prezentacji projektu dokonał opiekun KNH Dariusz Koziński i uczniowie klasy IV TsA Wiktor Matejski i Mikołaj Koszewski, którzy do koła historycznego należą od pierwszej klasy.

W prezentacji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan dyrektor Ryszard Suwała, koleżanki i koledzy nauczyciele i młodzież trzech klas. Realizowany przez nas projekt wpisuje się w Jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ideą projektu jest znalezienie bohatera, najlepiej lokalnego bohatera działającego na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1939.

Organizator wyróżnił trzy okresy aktywności bohatera: Wielka Wojna, lata 1918/21 i II RP do 1939 r. Bohaterem może być ktoś, kto już był przedmiotem badań historyków lub osoba nieznana społeczności lokalnej. Koło Naukowe Historyków takiego bohatera znalazło i celem spotkania w szkole była prezentacja projektu i przedstawienie naszego bohatera społeczności szkolnej. Naszym bohaterem zajmowali się już historycy opisując dzieje 14 Pułku Piechoty i harcerstwa włocławskiego.

Z opracowaniem i udokumentowaniem życiorysu harcmistrza Józefa Kozińskiego kapitana 14 Pułku Piechoty nie mieliśmy żadnych kłopotów ponieważ opiekun KNH jest wnukiem bohatera i autorem o nim hasła w I tomie Włocławskiego Słownika Biograficznego.