Konkurs o Józefie Piłsudskim.

W dniu 2 marca 2018 roku Koło Historyczne Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku pod opieką pana Dariusza Kozińskiego zorganizowało Turniej Historyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu (1867-1935).

Turniej wpisuje się w cykl imprez i uroczystości organizowanych w szkole w związku jubileuszem 100 Rocznicy Niepodległości.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział pięciu finalistów. Pierwsze miejsce zajął Paweł Łączkowski z klasy II TI, drugie Szymon Kościański z tej samej klasy, a trzecie Oliwia Stencel z III TI.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych oraz dyplomy.