Polskie drogi do niepodległości – regulamin

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu historycznego
„Polskie drogi do niepodległości” –
konkurs wiedzy o II RP i drogach prowadzących do niepodległości.

1 Zasady ogólne

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Samochodowych im.Tadeusza Kościuszki we Włocławku reprezentowany przez panią Bożenę Piętowską i panią Katarzynę Rzepecką – Paluch.
Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Samochodowych z wyłączeniem klas kończących szkołę w 2018 roku. Każda klasa obowiązkowo zgłasza 2 uczniów.
Poza obowiązkową reprezentacją klasy w konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń ZSS.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

2 Cele konkursu

Przybliżenie uczestnikom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, bohaterów tego okresu oraz życia w pierwszych latach Polski niepodległej.
Uświadomienie uczestnikom znaczenia odzyskania niepodległości przez Polaków po 123 latach niewoli.
Budzenie zainteresowania przeszłością.
Rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.

3 Zakres i tematyka

Konkurs obejmuje historię ziem polskich i państwa polskiego w latach 1914 – 1939 z uwzględnieniem znajomości materiałów umieszczonych na tablicy w holu głównym szkoły.
Bloki tematyczne konkursu:

  • Droga do niepodległej Polski
  • Budowa niepodległej Polski
  • Życie polityczne w Polsce pierwszych lat niepodległości
  • Problemy gospodarcze i sytuacja międzynarodowa w pierwszych latach niepodległości
  •  Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczypospolitej

4. Harmonogram Konkursu

Ogłoszenie konkursu – II tydzień stycznia 2018 r. Zgłoszenie imienne reprezentacji klas – do 31 stycznia 2018r.
Etap pierwszy – od stycznia do listopada 2018r.
Etap finałowy – 8 listopada 2018 r.

5 Sposób przeprowadzenia

Etap pierwszy

Od stycznia do listopada 2018 roku w gablocie w holu głównym szkoły będą sukcesywnie umieszczane informacje, z którymi uczniowie powinni się zapoznawać na bieżąco.
Wszystkie informacje zostaną jednocześnie udostępnione na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Rok dla Niepodległej”- konkurs historyczny.

Etap finałowy Konkursu

Na podstawie udostępnianych materiałów opracowany zostanie test, do którego przystąpią uczniowie zgłoszeni do konkursu. Do ścisłego finału przejdzie 6 osób z najwyższymi wynikami.
Finał konkursu będzie miał formę otwartego turnieju z udziałem publiczności.

Półfinaliści odpowiedzą na serię pytań celem wyłonienia zwycięzców.

Nagrody

Dla zwycięzców finału przewidziane są atrakcyjne nagrody indywidualne oraz dla klas, których reprezentanci zwyciężyli w konkursie.