Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku

BOK – 54 233 28 82,
Centrala – 54 233 12 73
Fax – 54 233 33 37

Nasze Warsztaty stwarzają warunki do uzyskania wszechstronnej wiedzy w zakresie napraw i obsługi pojazdów samochodowych. Umożliwiają bardzo dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej, dają możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług w dziedzinie motoryzacji i odzieżnictwa. Świadczone usługi dają możliwość wszechstronnego opanowania wiedzy praktycznej w szkolonych branżach . Wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia diagnostyczne są nowoczesną bazą edukacyjna dla uczniów Naszej Szkoły.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki mieszczące się na ulicy Żytniej 10 we Włocławku współpracują ściśle w zakresie edukacji oraz szkolenia diagnostów z Wydziałem Komunikacji we Włocławku. Od wielu lat datowana jest współpraca ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Spełniamy wszystkie standardy przewidziane w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Instytut Transportu Samochodowego co potwierdzone jest stosownymi certyfikatami i świadectwami poszczególnych diagnostów. W naszym gronie posiadamy Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego,oraz biegłych Sądowych co upoważnia nas do wydawania stosownych ekspertyz w kwestii ocen stanu technicznego pojazdów samochodowych.