Szkoła Dialogu

w Zespole Szkół Samochodowych
im. T. Kościuszki we Włocławku

 FD_SD2015_baner (1)

Motto:
„Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.”

Martin Niemöller

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku bierze udział w programie edukacyjnym „Szkoła Dialogu”.

„Szkoła Dialogu” to przedsięwzięcie stworzone i realizowane przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami z Warszawy.

Celem programu, nad którym patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w kształtowanie się kultury i życia społecznego.

Program przewiduje cztery spotkania z trenerami fundacji.

Młodzież Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku wzięła udział w pierwszych dwóch spotkaniach, mających na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć, przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących kultury żydowskiej oraz uświadomienie, że przed II wojną światową społeczność żydowska stanowiła bardzo duży odsetek mieszkańców Włocławka. Ponadto trenerzy zapoznali uczniów z metodą pracy projektowej, ustalili plan działań podejmowanych do czasu kolejnych spotkań.

Wyposażeni w tak wszechstronną wiedzę uczniowie Samochodówki przygotowują wycieczkę śladami włocławskich Żydów. Obejmować będzie odwiedzenie miejsc związanych z przedwojennymi mieszkańcami pochodzenia żydowskiego i ich życiem społecznym.

Po realizacji tegoż przedsięwzięcia nastąpi podsumowanie pracy uczniów, a jej efektem będzie film wysłany na adres fundacji.

Po zakończeniu roku kalendarzowego wszystkie szkoły z Polski realizujące projekt zaproszone są na uroczystą galę do Warszawy, podczas której otrzymają Certyfikat „Szkoły Dialogu”.