Platforma Ekologiczna Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zespół Szkół Samochodowych został przyjęty do Platformy Ekologicznej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Jest to wyróżnienie dla szkoły za bogaty dorobek w pracy dydaktyczno - wychowawczej, innowacyjne metody nauczania, poszerzanie oferty edukacyjnej dla uczniów oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Materiały o szkole przygotowywali: Magdalena Tyczkowska i Arkadiusz Augustynowicz

Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole poinformowała o sukcesie Samochodówki Prezydenta Miasta Włocławek pismem z dnia 9 maja 2011r.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.