II Ogólnopolski Tydzień Karier
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Prezentacja do pobrania


Ogólnopolski tydzień karieryW dniach od 18 do 22 października 2010 w Zespole Szkół Samochodowych odbywał się II Ogólnopolski Tydzień Karier organizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych R.P.
Koordynatorem akcji była mgr inż. Jadwiga Waleczko

Zorganizowano szereg imprez propagujących przedsiębiorcze postawy wśród młodych ludzi.

Szkolny konkurs z przedsiębiorczości
"Być przedsiębiorczym na co dzień" - 18   października 2010.

Konkurs adresowany był do uczniów klas drugich Liceum Profilowanego i trzecich Technikum Samochodowego. W pierwszym etapie rozwiązywano test z zakresu podstawowych wiadomości z przedsiębiorczości. W dalszej części zmagań wzięli udział uczniowie, którzy otrzymali w poszczególnych klasach największą liczbę punktów z rozwiązanego testu.   Drugi etap stanowiło wykonanie  prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power Point nt. "Zasady działania banków. Banki komercyjne we Włocławku".
Czterech najlepszych uczniów zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

 

Są to:Warsztaty z doradcą zawodowym z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej we Włocławku - 19 października 2010.

W trzygodzinnych zajęciach uczestniczyło 40 uczniów klas maturalnych Liceum Profilowanego. Młodzież rozwiązywała ankiety, uczestniczyła w prelekcji i dyskusji nt. samobadania, ścieżki edukacyjnej, poznania zawodów. W warsztatach brały udział klasy 3 LpA i 3 LpD.Wycieczka dydaktyczna do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku - 20 października 2010.

Celem wycieczki było ukazanie uczniom naszej szkoły warunków pracy osób niepełnosprawnych, możliwości zatrudnienia i przede wszystkim wzbudzenia przekonania, że bariery na rynku pracy są do pokonania. Młodzież z dużym zainteresowaniem zwiedzała dział odzieżowy i metalowy zakładu pracy chronionej, uzyskała  wyczerpujące informacje związane z warunkami pracy osób niepełnosprawnych i przywilejami im należnymi. Dzięki  współpracy z MPK we Włocławku uczniowie nieodpłatnie skorzystali z przewozu podczas wycieczki.

Warsztaty pracy twórczej - 21 października 2010.

Podczas warsztatów młodzież  zapoznała się z różnymi formami pracy plastycznej np.  malowaniem na szkle, tworzeniem bukietów z liści, wykonywaniem ozdób i kartek świątecznych oraz różnych form z masy solnej. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie klas 1LpD, 2LpA i 2LpB pracowali pod kierunkiem pań Renaty Smok, Małgorzaty Gurtowskiej i Katarzyny Bawolskiej.Warsztaty z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku - 22 października 2010.

Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów klas maturalnych Technikum Samochodowego i trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Warsztaty nt. "Poruszanie się po rynku pracy" stały się  wskazówką dla młodzieży, jak aktywnie poszukiwać pracy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 4TsC i 3Cz.
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.