Rozdanie świadectw w klasach trzecich ZSZ
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 18 czerwca 2010 roku społeczność naszej szkoły pożegnała uczniów kończących  Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Absolwentom, przyszłym mechanikom i elektromechanikom Dyrektor Ryszard Suwała życzył sukcesów w życiu prywatnym i zawodowy.

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce otrzymali:

  1. Grzegorz Walczak - średnia ocen 4,42
  2. Hubert Kubasiński - średnia ocen 4,26
  3. Kamil Bukowski - średnia ocen 4,10

Nagrody książkowe za aktywną pracę pozalekcyjną otrzymali:

  1. Marcin Gładkowski - klasa III AZ
  2. Jakub Olczak - klasa III BZ
  3. Paweł Belhke - klasa III BZ
  4. Damian Hubert - klasa III DZ

Gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na  egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.