Projekt
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Rok 2021
Rokiem
Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego

Kamil Baczyński

W związku ze stuletnią rocznicą urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku przystąpił do ogólnopolskiego projektu, zainicjowanego przez nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

Zaplanowaliśmy szereg działań, mających na celu przybliżenie uczniom tego niezwykle utalentowanego poety. Oprócz prezentacji multimedialnych zaprezentowanych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy i języku polskim zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym i literackim oraz do wspólnej recytacji utworów poetyckich Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

  Cele projektu:
 • upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów,
 • budzenie zainteresowań poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju,
 • kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej,
 • rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej,
 • kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych,
 • dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych,
 • dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie,
 • rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych,
 • promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.
  Forma pracy:
 • recytacje, montaże słowno-muzyczne, nagrania, prezentacje, ilustracje, wykonania muzyczne i inne, mające znamiona działań o charakterze kulturalnym.
L.p. Zadanie Termin
1. "Taka miłość się nie zdarza ..." - prezentacja multimedialna dotycząca uczucia poety do Basi oraz najpiękniejszych wierszy miłosnych Baczyńskiego. [ZOBACZ] luty
2. "Baczyński plastycznie" - ilustracja do wybranego utworu poety.
[REGULAMIN]
marzec
3. "Baczyński na lekcji" - scenariusz zajęć języka polskiego, godziny wychowawczej (prezentacja sylwetki i twórczości poety). kwiecień
4. "Wyrecytujmy Baczyńskiego" - nagranie recytacji lub czytania wybranego utworu poety. maj
5. Konkurs literacki - list współczesnej młodzieży do K.K. Baczyńskiego. początek czerwca
6. Montaż słowno - muzyczny "Trzeba umieć ludzi pokochać ..."
(jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli).
październik


Czas trwania projektu: luty 2021 - październik 2021

Organizatorzy: p. Iwona Jerzyło, p. Monika Jarlińska, p. Aleksandra Nawlicka.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.