Grzywno - unicestwiona dzielnica Włocławka
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Młodzież Samochodówki pielęgnuje pamięć o Grzywnie - dawnej dzielnicy Włocławka. Jej likwidacja nastąpiła w 1939 roku. Większość mieszkańców Niemcy wymordowali, pozostałych wywieźli. Dzielnica została spalona.

Na terenie Zespołu Szkół Samochodowych znajduje się kamienny obelisk z tablicą upamiętniającą pomordowanych mieszkańców Grzywna. Opiekuje się nim młodzież szkolna. Podczas inauguracji każdego roku szkolnego oraz w grudniu przedstawiciele Samorządu zapalają symboliczne znicze.

17 września 2020 roku, w rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę, szkolne koło historyczne i uczniowie klasy IV Ti udali się na spacer śladami II wojny światowej. Zapalono symboliczny znicz, wysłuchano historii pacyfikacji Grzywna, wędrowano terenami dawnej dzielnicy.

Z inicjatywy p. Jolanty Dankiewicz młodzież Samochodówki zrobiła makietę nieistniejącej dzielnicy. Na stronie szkolnego Koła Naukowego Historyków znajdują się informacje o witrynie internetowej "Zapomniana historia Grzywna".

Opiekun KNH i organizator wycieczki: p. Dariusz KozińskiAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.