Nietypowa lekcja historii w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W ramach współpracy z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, uczniowie klasy 1LoD podczas lekcji historii, uczestniczyli w spotkaniu online z jego kierownikiem panem Bartłomiejem Grzanką.

Przedstawił on interesujący wykład "Getta prowincjonalne w Kraju Warty".

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Organizatorzy: R. Feter i J. DankiewiczAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.