Drzwi otwarte w klasach integracyjnych
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Drzwi Otwarte dla Szkoły Podstawowej nr 1 28 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów klas kończących Szkołę Podstawową nr 1 we Włocławku. Tradycyjnie, ósmoklasiści mieli możliwość zwiedzenia szkoły, zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną, szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych, spotkania się z nauczycielami Samochodówki i ze swoimi kolegami ze starszych klas.

Organizator: Renata Smok.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.