Jan Paweł II o pracy – warsztaty

25 października 2019 r. w ramach obchodów roku św. Jana Pawła II oraz organizowanego
w Zespole Szkół Samochodowych XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
odbyły się zajęcia warsztatowe pod hasłem „Jan Paweł II o pracy”.
W przedsięwzięciu wzięły udział klasy: 2 TiA i 3 LoA
pod opieką p. Anety Pasek i p. Mariusza Koprowskiego.

Działania te miały zwrócić uwagę na postać Papieża jako robotnika oraz na nauczanie Jana Pawła II o pracy w kontekście encykliki Laborem Exercens, której fragmenty młodzi rozważali i ilustrowali tworząc kolaże.

Organizatorem: Kasandra Witkowska