Śladami Jana Pawła II – papieża pielgrzyma

Organizator
Zespół Szkół Samochodowych
im. T. Kościuszki we Włocławku, ul. Leśna 1a

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Śladami Jana Pawła II – papieża pielgrzyma”

 1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.
 2. Celem konkursu jest propagowanie pasji fotograficznych uczniów i zapoznanie uczniów z przebiegiem kolejnych pielgrzymek Jana Pawła II.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.
 4. Przedmiotem konkursu jest ciekawe i oryginalne ukazanie w formie fotograficznej miejsc, w których był Papież Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie fotografii o tematyce „Śladami Jana Pawła II – papieża pielgrzyma” w wersji papierowej o wymiarach standardowych tj. 10×15 oraz na płycie CD o minimalnej rozdzielczości  1600×1200 pikseli.
 6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace. Nadesłanie większej ilości prac tego samego autora będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich prac tego autora.
 7. Prace można dostarczyć osobiście w terminie do 20 września 2019 r. do nauczycieli odpowiedzialnych za organizację konkursu, tj. p. Kasandra Witkowska, p. Katarzyna Rzepecka – Paluch, p. Oliwia Ubecka, p. A. Augustynowicz, p. M. Cześnin.

Do zdjęć należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) zawierający:

 • imię i nazwisko autora zdjęć, datę urodzenia,
 • dane adresowe, telefon,
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu,
 • imię i nazwisko opiekuna ucznia,
 • w przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub opiekunów.

Należy także zapoznać się z treścią formularza dot. wykorzystania nagrodzonych prac i ochrony danych osobowych.
Powyższe formularze stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu będą do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły.

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury składające się z przedstawiciela szkolnego koła fotograficznego, opiekuna szkolnego koła fotograficznego, przedstawiciela instytucji sponsorującej konkurs. Żadna z wymienionych osób oraz członków ich rodzin nie może brać udziału w konkursie.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana podczas obchodów Dnia Papieskiego w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku ul. Leśna 1a.
 3. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i okolicznościowe dyplomy.
 4. Informacji o konkursie będą podane na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku pod adresem zss.q4.pl oraz w zakładce tej strony „Rok św. Jana Pawła II”.

Formularz zgłoszenia

Przydatne materiały