Sprzątanie świata w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 16 września 2016 roku młodzież z klas: 1 LOA, 1 LOB, 2 LOA i 1 TI wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata".

Udział młodzieży Samochodówki w porządkowaniu terenów zielonych w sąsiedztwie szkoły jest już wieloletnią tradycją.

W akcję sprzątania czynnie włączają się także opiekunowie uczniów. W tym roku szkolnym byli to: P. Ewa Ziółkowska, p. Renata Smok, p. Małgorzata Gurtowska, p. Katarzyna Rzepecka - Paluch, p. Magdalena Cześnin. Koordynatorami szkolnymi byli: P. Ewelina Nowakowska i p. Arkadiusz Augustynowicz.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.