Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą prace
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zespół Szkół Samochodowych przystąpił do projektu "Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę", który będzie realizowany w lipcu i sierpniu 2016 r.

Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uzyskał akceptację i znalazł się na liście projektów do dofinansowania opublikowanej przez IZ - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem projektu jest podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych i zawodowych u 45 uczniów drugich i trzecich klas Technikum (36 - technik pojazdów samochodowych, 9 - technik informatyk).

Uczniowie Samochodówki wezmą udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u 8 pracodawców z Włocławka i regionu.

Uczniowie w ramach projektu otrzymają pomoc kompetentnych opiekunów w miejscu realizacji stażu, zwrot kosztów dojazdów, badania lekarskie, szkolenie bhp, stypendium za uczestnictwo w stażu, środki czystości, ubrania robocze, dziennik stażu.

Realizacja staży zawodowych pozwoli uczniom zdobyć doświadczenie zawodowe, a także pozwoli poznać pracę w naturalnych warunkach.

Szkolny koordynator Małgorzata GurtowskaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.