VI Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w samochodówce zrealizowano wiele przedsięwzięć:

 1. Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych - policji i straży pożarnej, nt. naboru do służb mundurowych.
 2. Spotkanie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nt. wolontariatu.
 3. Projekt "Wygrane Pokolenie", spotkanie nt. rozmowa kwalifikacyjna, pieniądze w praktyce.
 4. Warsztaty z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 5. Spotkania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nt. procedur rekrutacyjnych oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 6. Warsztaty z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP nt. poruszanie się na rynku pracy.
 7. Szkolny konkurs "Być przedsiębiorczym na co dzień".
 8. Kącik Szkolnego Ośrodka Kariery - jako zadanie ciągłe.

W przedsięwzięciu brało udział około 75% uczniów ZSS.

Współorganizatorzy VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych: J.Waleczko, I.Ćwiklińska, M.Dorsz, M.Gurtowska, K.Bawolska, U.Fabijańska, W.Klepacz, M.Mechuła.

Koordynator VI OTK w ZSS - Jadwiga Waleczko

Samochodówka już po raz szósty brała udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Przedsięwzięcie realizowane było przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych.

Partnerzy współpracujący ze szkołą:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku
 2. Komenda Miejska Policji we Włocławku
 3. Państwowa Straż Pożarna we Włocławku
 4. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
 6. Stowarzyszenie Budowania Postaw i Świadomości Finansowej "SFIN" we Włocławku

Koordynator VI OTK W ZSS - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.