Światowy tydzień przedsiębiorczości.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W ramach projektu "OTWARTA FIRMA" w Zespole Szkół Samochodowych realizowany był w dniach 18 - 22 listopada cykl spotkań o tematyce: Etyczny biznes, Finanse, Firma a klient, Pracownik i pracodawca oraz Własna firma.

Pracownik i pracodawca - rozmowa kwalifikacyjna "Skuteczne sposoby na dobre wystąpienie"

W dniach 18, 19 i 21 listopada Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przedstawiła prelekcje na temat "Skuteczne sposoby na dobre wystąpienie", w szczególności dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej. W spotkaniach brały udział wszystkie klasy maturalne technikum i liceum.

Finanse - jak pozyskać finanse na założenie własnej firmy

Prezentacje na temat pozyskiwania finansów na założenie własnej firmy przedstawiły przedstawicielki Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział we Włocławku. Ponadto uczniowie mogli zapoznać się z ofertami, jakie kieruje bank dla młodzieży. W dwóch jednogodzinnych spotkaniach brały udział klasy 3TsC, 2LoB, 2TsB i 1TiA.

Własna firma, Finanse - procedury pozyskiwania dofinansowania na zakładania własnej działalności gospodarczej

19 listopada doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku przedstawił dwie prezentacje na temat procedur pozyskiwania dofinansowania na zakładania własnej działalności gospodarczej. W spotkaniach brały udział klasy 4TsC, 2TiA,3TsE i 2TsD.

Własna firma - wycieczka dydaktyczna na temat procedur zakładania własnej działalności gospodarczej

20 listopada uczniowie klas 2LoA, 1TiA i 3TsD byli na wycieczce we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości. Młodzież brała udział w prelekcji na temat przedsiębiorczości, miała możliwość zwiedzenia instytucji. Największym zainteresowaniem cieszyły się gry dydaktyczne dotyczące podejmowania działań przedsiębiorczych.

Pracownik i pracodawca - redagowanie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowa kwalifikacyjna

W dniach 21 i 22 listopada lider klubu pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku przedstawiła dwie dwugodzinne prezentacje na temat redagowanie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W spotkaniach brały udział wszystkie klasy maturalne technikum oraz klasy 3LoC, 3LpC, 3LpD, 2Az, 2TsA i 3TsE.

Współorganizatorkami przedsięwzięcia w szkole są panie Jadwiga Waleczko, Małgorzata Gurtowska, Wioletta Klepacz, Katarzyna Bawolska, Małgorzata Mechuła, Mariola Dorsz, Iwona Ćwiklinska.

Koordynator VI ŚTP w ZSS - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.