Nagrody za najlepsze wyniki w nauce i wzorową frekwencję.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 09 stycznia 2013 r. przyznano nagrody dla uczniów za  najwyższe wyniki w nauce  w I okresie roku szkolnego 2012/2013.   

Nagrodę za wyniki w nauce otrzymują:   

Nagroda  Patrona Szkoły  I  stopnia   -  300 zł

  1. Rębiałkowska Justyna         kl. 2Lp B   śr. ocen  5,0   wzorowe zachowanie

Nagroda  Patrona Szkoły  II  stopnia  -  200zł

  1. Majewski Rafał - kl. 1 TsD śr. ocen  4,9  wzorowe  zachowanie
  2. Dębicka Magdalena - kl. 3 LpB śr. ocen  4,75  wzorowe zachowanie

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 09 stycznia 2013 r. przyznano nagrody dla uczniów za zwycięstwo w konkursie na wzorową frekwencję w I okresie roku szkolnego 2012/2013.   

Nagrodę otrzymują:  

  • Sobczak Adam -  2 Lp C
  • Augustyniak Martyna - 2 Lp B
  • Dębicka Magdalena -  3 Lp B
  • Kosmalski Przemysław -  1Ts B
  • Majewski Rafał -  1Ts D
  • Kruszka Daniel -  1Ts D

Nagrody zostały wręczone przez dyrektora szkoły w dniu 11.01.2013 r. w obecności wychowawców klas.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.