Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Już po raz czwarty w dniach od 15 do 20 października odbywał się w Zespole Szkół Samochodowych Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

W ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Karier  w Zespole Szkół Samochodowych zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

 1.  Wycieczkę dydaktyczną do Kujawsko Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. - 15 października 2012 r.
  Celem wycieczki była prezentacja zakładu pracy branży samochodowej: stacji diagnostycznej, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, dworca autobusowego, dyspozytorni i siedziby Zarządu.
  W wycieczce uczestniczyły klasy 4TsD i 3TsE wraz z opiekunkami p. J. Waleczko, A. Augustynowicz, E. Borowska. Galeria zdjęć >>

 2. Warsztaty ze szkolnym doradcą zawodowym - 15 października 2012 r.
  Warsztaty na temat: "Samobadanie, ścieżki edukacyjne  i poznanie zawodów" przeprowadziły panie U. Fabijańska i K. Bawolska w klasach 3LpC i 1TiA.

 3. Spotkanie z konsultantem BANKU PEKAO S.A. - 16 października 2012 r.
  Celem spotkania była prezentacja bezpieczeństwa płatności oraz porównanie kont bankowych dla młodzieży. W spotkaniu uczestniczyły klasy 4TsB, 3LpD i 3LpC. Galeria zdjęć >>

 4. Warsztaty z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej - 16, 17, 19 października 2012 r.
  Warsztaty grupowe na temat "Poruszanie się na rynku pracy", skierowane były do uczniów klas kończących. W Warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 4TsD, 4TsE, 3Dz, 3Cz i 3Az.

 5. Szkolny konkurs z przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym na co dzień" - rozstrzygnięcie 18 października 2012 r.
  Konkurs adresowany był do uczniów klas drugich Liceum Profilowanego oraz trzecich i pierwszych Technikum Samochodowego. Pierwszy etap konkursu to test z zakresu podstawowych wiadomości z przedsiębiorczości. Drugi etap to prezentacja multimedialna  nt. "Charakterystyka zawodu". Trzech najlepszych uczniów zostało nagrodzonych.
  Są to:
  I miejsce - Zaborowski Robert - uczeń klasy 3TsD
  II miejsce - Rębiałkowska Justyna - uczennica klasy 2LpB
  III miejsce - Sobczak Maciej - uczeń klasy 1TsB Galeria zdjęć >>

 6. Lekcję przedsiębiorczości w  Urzędzie Marszałkowskim we Włocławku - 19 października
  Lekcja nt.: Pozyskiwanie środków unijnych, zwłaszcza dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W wycieczce uczestniczyły klasy 2LpC i 2LpD wraz z opiekunkami p. K. Bawolską i M. Gurtowską.

 7. Kącik Szkolnego Ośrodka Kariery - zadanie ciągłe
  Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do uczniów ostatnich klas ZSS. Celem jest umożliwienie dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących ułatwienia absolwentom wejścia na rynek pracy oraz wyboru dalszego kształcenia. Kącik SZOK-u znajduje się w bibliotece szkolnej

W IV Ogólnopolskim Tygodniu Kariery uczestniczyło ponad 650 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych.

Koordynator IV OTK w ZSS - Jadwiga Waleczko

Współorganizatorzy:
Małgorzata Gurtowska
Urszula Fabijańska
Katarzyna Bawolska
Wioletta KlepaczAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.