Umowa o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 18 września 2012 roku Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki podpisał umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. Porozumienie sygnowali: Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych p. Ryszard Suwała, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Tadeusz Dubicki oraz Prezydent Włocławka p. Andrzej Pałucki.

Podpisane porozumienie ma na celu wzajemną współpracę w obszarze nauki i edukacji, doskonalenie zawodowe kadry oraz podniesienie poziomu i efektów kształcenia uczniów oraz przyszłych studentów.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.