Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - podsumowanie
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Otwarta firma - Projekt dla szkół - Projekt dla firm

W Zespole Szkół Samochodowych zakończyła się druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jako jedyna szkoła we Włocławku czynnie włączyliśmy się w obchody ŚTP.
W dniach 16 - 19 listopada około 600 uczniów samochodówki brało udział w pięciu różnych spotkaniach. Tematyka prelekcji została ustalona przez współorganizatora ŚTP Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Zorganizowanie w szkole spotkań:

  • umożliwiło młodzieży bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu,
  • pomogło uczniom zweryfikować ich wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy,

Zespół Szkół Samochodowych poprzez uczestniczenie w projekcie stwarza uczniom możliwość uzyskania wiedzy, kształtuje  postawy przedsiębiorcze młodych ludzi. Umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy. Pomaga uczniom rozwijać zainteresowania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy szkoły z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to dobra lekcja przedsiębiorczości.

Koordynator ŚTP w ZSS - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.