OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

5 - 11 października 2009r.

Zespół Szkół Samochodowych w dniach 5 - 9 października 2009r. bierze udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, w ramach którego realizowane są następujące przedsięwzięcia:

  1. Szkolny konkurs z przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym na co dzień" - rozstrzygnięcie konkursu 05.10.09r.
  2. Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy" z udziałem pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, przedstawicieli Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 07.10.09r.
  3. Szkolenie dla wychowawców klas dotyczące redagowania dokumentów aplikacyjnych (zdobyta wiedza do wykorzystania na lekcjach do dyspozycji wychowawcy klasy). Dodatkowo prelekcja dla uczniów na wyżej wymieniony temat z udziałem doradców z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - 09.10.09r. 
  4. Udział młodzieży w targach zawodów
  5. Szkolenia z doradcami zawodowymi

Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje na temat Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można znaleźć na stronie www.tydzienkariery.pl

Opiekun Szkolnego Ośrodka Kariery - Jadwiga Waleczko

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.