Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 15 września 2009 roku o godz. 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców klas pierwszych. Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły, przedstawił także nasze sukcesy i osiągnięcia. Pedagog Anna Grabowska - Dąbek przeprowadziła pogadankę na temat narkomanii oraz dostępnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Z wielkim aplauzem rodziców spotkał się koncert przygotowany przez młodzież ze szkolnych zespołów artystycznych i orkiestry dętej.


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.