Seminarium naukowo - techniczne
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W sobotę 12 września 2009 roku o godz. 9.00
w Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku
odbyło się seminarium
"Badanie Techniczne Pojazdów w świetle aktualnych przepisów."

W seminarium uczestniczyli diagności z byłego województwa włocławskiego. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji we Włocławku , z którym to naszą szkołę łączy wieloletnia współpraca . Szkolenie miało na celu podanie zmian w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym, propagowanie nowości technicznych oraz wymagań technicznych dotyczących pojazdów samochodowych, a także zmianach w przepisach. Stowarzyszenie reprezentował Prezes Piotr Kosseda.

Prowadzący    szkolenie:

  1. Naczelnik  Wydziału  Komunikacji   UM we  Włocławku - Maria  Kotwasińska
  2. Główny  Specjalista Wydziału  Komunikacji  UM - Waldemar  Łazarski
  3. Dyrektor  Zespołu  Szkół  Samochodowych  im.T. Kościuszki we  Włocławku-Ryszard Suwała
  4. Kierownik  Oddziału  Terenowego Inspekcji  Transportu  Drogowego  -  Marcin  Mroczkowski
  5. Sierżant  sztabowy Komendy  Miejskiej  Policji  we  Włocławku -  Bogusław  Chełczyński

W  celach  szkoleniowych   swoje  pojazdy  udostępnili  przedstawiciele:

  • Dealerzy włocławskich  firm PZMot, Scania, Hundai - Tomasz Nowak
  • Firmę  Scania - reprezentowali - Tomasz Iskra i Dariusz  Kaczorowski

 

 Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.