Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

1 września 2009 roku o godzinie 10.00 zainaugurowany został rok szkolny 2009/2010. W słoneczny, poniedziałkowy poranek Dyrektor Ryszard Suwała powitał wszystkich zebranych. Uczniowie usłyszeli życzenia sukcesów w nadchodzącym roku, bardzo dobrych wyników w nauce i na egzaminach zewnętrznych. Szczególnie ciepłe słowa usłyszała młodzież rozpoczynająca naukę w "Samochodówce".
W atmosferze zadumy i refleksji społeczność szkoły uczciła siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod obeliskiem ku czci pomordowanych mieszkańców dzielnicy Grzywno. Uroczystość uświetnił występ szkolnych zespołów artystycznych.


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.