Lekcja z Temidą
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE23 kwietnia 2020 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z zakresu prawa. Organizatorem "Lekcji z Temidą" była Fundacja Altum, a głównym patronem Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podczas zajęć uczniowie poznali główne pojęcia z zakresu prawa, prawa konsumenta oraz dokumenty pomocne w rozwiązywaniu kwestii spornych. Tematyka spotkania dotyczyła również stalkingu, prześladowań w szkole i możliwości działań prawnych na tego typu zachowania.

W zajęciach, które odbywały się na platformie Microsoft Teams, uczestniczyły klasy 1LoA, 1LoB i 1LoC. Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki uzyskał certyfikat udziału w Ogólnopolskim programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości skierowanym do dzieci i młodzieży.

Zobacz stronę projektu!

Organizator: Anita Kaniewska - KwiatkowskaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.