Prezentacja w szkole XI edycji projektu Kamienie Pamięci
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W piątek 6 marca 2020 r. Koło Naukowe Historyków zaprezentowało w szkole ogólnopolski projekt edukacyjny IPN Kamienie Pamięci. W prezentacji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Janusz Karczmarczyk wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych, koleżanki i koledzy nauczyciele i młodzież. Prezentacji dokonał opiekun KNH Dariusz Koziński i uczniowie Patryk Bohdanowicz oraz Marcin Nowak. Tegoroczna XI edycja dedykowana jest bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.


W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej, Wojny Roku 1920 i Bitwy Warszawskiej oraz Bitwy nad Niemnem. Według lorda Abernona Bitwa Warszawska była osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata i miał na myśli uratowanie Polski i Europy przed komunizmem bolszewickim.

Organizator: mgr D. KozińskiAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.