Klasa patronacka BHP Ekspert
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 15 lutego 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku p. Ryszard Suwała zawarł umowę z p. Bartłomiejem Daroszewskim ? właścicielem firmy BHP Ekspert w sprawie objęcia patronatem klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej absolwentów gimnazjum w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Umowa przewiduje wieloaspektową współpracę w zakresie doskonalenia zdobytej przez uczniów wiedzy, udziału w ciekawych kursach kwalifikacyjnych oraz motywowania młodych ludzi do uczenia się poprzez atrakcyjne nagrody pieniężne za najwyższe wyniki w nauce.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.